Korunma Önlemi Soruşturması Hk.(8433.51.00.00 (Biçerdöverler) ve 8433.90.00.00 (Aksam ve parçalar))Sayı: TİM.OAİB.GSK.MAK.2013/687-13301 Ankara, 25/06/2013
Konu: Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Ayrıntılı bilgi için: Aydan Işıl Aydın – Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 – 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr

SİRKÜLER (M/2013)

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya tarafından oluşturulan Ortak Ekonomik Alan (Gümrük Birliği) adına Avrasya EkonomiKomisyonu tarafından 8433.51.00.00 (Biçerdöverler) ve 8433.90.00.00 (Aksam ve parçalar)no’lu gtip’lerde yer alan ürünlerin ithalatına karşı başlatılan koruma önlemi (safeguard)soruşturması kapamında %26,7 oranında nihai önlem uygulanması yönünde karar alınmışolduğu ve önlem oranının tedrici olarak liberizasyona tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, koruma önlemleri soruşturmalarının ülke ayrımı yapılmaksızın tüm
ülkelerden yapılan ithalata karşı açıldığı bildirilmektedir. Ayrıca Rusya Federasyonu
tarafından DTÖ’ye yapılan bildirimin bir örneği ekte paylaşılmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.