Korunma Önlemi Soruşturması / HindistanHindistan tarafından “Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” ithalatına karşı ülke ayrımı yapılmaksızın ülkemizin de dahil olacağı geçici korunma önlemi 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren 200 gün süreyle
% 20 oranında uygulanmaya başlamıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Hindistan tarafından “Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” ithalatına karşı 7 Eylül 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı tarafımıza bildirilmiş olup, bu minvalde Hindistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi’ne yapılan ve 30 Eylül 2015 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekli bildirimlerde anılan ülkenin mezkur üründe 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren 200 gün süreyle % 20 oranında geçici korunma önlemi uygulayacağı ifade edilmektedir. Anılan bildirimlerde devamla, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın amir hükümleri çerçevesinde, Hindistan’ın mezkur ürün ithalatında %3’ün altında paya sahip olan gelişmekte olan ülkelerin Hindistan’ın bahse konu ürün ithalatındaki toplam payının %9’u geçmesi nedeniyle önlemden herhangi bir ülkenin muaf olmayacağı bilgisinin yer aldığı dile getirilmektedir. Bu itibarla, Hindistan tarafından söz konusu önlemin ülkemiz dahil, tüm ülkelerden yapılan “Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” ithalatına karşı tatbik edilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Kaynak:oaib.org.tr