Kore Menşeli “Polikarboksilat” İthalatına Yönelik Olarak Damping Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Kore Menşeli “Polikarboksilat” İthalatına Yönelik Olarak Damping Soruşturması Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Stenkim Kimyasal Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “polikarboksilat” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini düzenleyen 2017/30 sayılı Tebliğ28/11/2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Başvuru konusu ürün, 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 GTİP’li “Diğerleri” tanımlı polikarboksilatlar (su içerisinde en fazla %70 konsantrasyonda çözelti halinde bulunan akrilik asit veya metakrilik asit ile PEG (Polietilen Glikol) türevlerinden oluşan, PEG türevleri içeriğinin polimerin ağırlıkça en az %70’ini oluşturduğu polimerler) olup,  damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından bahse konu ürünlere yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.