Kore Menşeli “3824.40.00.00.00” ve “3906.90.90.00.00” GTİP’inde Sınıflandırılan Eşyalara İlişkin Damping Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:

Konu: Kore Menşeli "3824.40.00.00.00" ve "3906.90.90.00.00" GTİP’inde Sınıflandırılan Eşyalara İlişkin Damping Soruşturmasının Önlemsiz Kapatılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

16/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/37 sayılı Tebliğ ile;

Kore Cumhuriyeti menşeli 3824.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri” tanımlı polikarboksilatlar (su içerisinde en fazla %70 konsantrasyonda çözelti halinde bulunan akrilik asit veya metakrilik asit ile PEG (Polietilen Glikol) türevlerinden oluşan, PEG türevleri içeriğinin polimerin ağırlıkça en az %70’ini oluşturduğu polimerler) ithalatına yönelik başlatılmış olan damping soruşturması, başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz olarak kapatılmıştır. 

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net