Kore Menşeli 3907.69.00.00.00 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Eşya İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:

Konu: Kore Menşeli 3907.69.00.00.00 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Eşya İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/1 sayılı Tebliğ  23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  • Başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatının inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermesi
  • İnceleme dönemi boyunca söz konusu ülkenin piyasa payının artması
  • Kore Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığının tespit edilmesi
  • Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğunun görülmesi

üzerine;  İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.