Konsolosluk Onaylı Fatura Zorunluluğu Gölgesinde Türkiye-İran Dış Ticaret Verileri Hk.İLGİLİ SEKTÖR: Genel (İran)

Konu: Konsolosluk Onaylı Fatura Zorunluluğu Gölgesinde Türkiye-İran Dış Ticaret Verileri

Özet:
Türkiye-İran dış ticaretinde geçtiğimiz haftanın en önemli konusu ansızın uygulamaya konulan ve daha sonrasında henüz belli olmayan bir tarihe kadar uygulanması askıya alınan Konsolosluk onaylı fatura aranması zorunluluğunun getirilmesi oldu. Bilindiği üzere ansızın uygulamaya konulan İran menşeli ithalata konu faturalarda İran’da yerleşik Konsolosluklarımızın onayının aranması zorunluluğu birçok ithalatçımızın malını çekememesine ve çeşitli aksaklıklara sebep olmuş, yaşanılan sıkıntıların sektör temsilcileri vasıtasıyla dile getirilmesi üzerine söz konusu uygulama, Konsolosluklar tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasına kadar geçici olarak durdurulmuştu. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere yıllar itibariyle azalan bir trend izlese de İran 10 Milyar dolara yakın bir ticaret hacmi ile en önemli ticaret partnerlerimizden birisi olma özelliğini sürdürmektedir.