KKDF KONULU 2014/22 SAYILI GENELGE

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407/010.06

Konu : KKDF

GENELGE 27.10.2014 (2014/22)

 

Bilindiği üzere, 2014/6852 sayılı “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili” Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 16/10/2014 tarihli ve 29147

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

1- Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin KKDF yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede “Detaylı Beyan” modülünde “Kalemler” ekranında yer alan “Finansal Bilgiler” sekmesindeki

“Yurt içi diğer” bölümünde “KKDF” kısmında beyan edilecektir.

2- KKDF mevzuatı uyarınca KKDF’den istisna veya muafiyet sağlanmışsa konuya ilişkin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığı

beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.

3- Ödeme şekli itibariyle KKDF’ye tabi olmakla birlikte KKDF beyan edilmeyen beyannamelere ilişkin muayene memuru tarafından muayene işlemleri sırasında KKDF mevzuatı uyarınca

muafiyet veya istisna olup olmadığı kontrol edilecektir.

4- Beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer

edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile

gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin bankalar tarafından ilgili beyanname kapsamı eşya için

yapılan transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği, vb. KKDF tahsili gereken durumların bildirilmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri