KKDF Kesintisi Uygulaması Hakkında KararKarar Sayısı : 2015/7511
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
             08/04/2015 TARİHLİ ve 2015/7511 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
                                                KARAR
 
    MADDE 1 – (1) Ekli Listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.
    (2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.
    MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde (10/04/2015) yürürlüğe girer.
    MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Karar eki liste için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150410-21-1.pdf
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE