Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerilerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kıymetli Madenler

Konu:  Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerilerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’inin “Kıymetli Maden ve Taşlar” başlıklı 6. Maddesindeki Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemlere ilişkin fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.


Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20  40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden  ALTIN VEYA 200 KİLOGRAMI AŞMAMAK ÜZERE STANDART İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞ ithal edilmesi mümkündür.

Kıymetli madenlerin standartları ve kıymetli maden rafinerilerinin kuruluş, faaliyet, gözetim ve denetim esasları ile Borsada işlem gören kıymetli madenlerin standartlarına ve ürünleri Borsada işlem gören kıymetli maden rafinerilerine ilişkin esaslar ise 2023/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’i ile düzenlenmektedir.

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’in “Rafinelerin Faaliyet Konuları” başlıklı 9. Maddesinde atıf yapılan mevzuat hükmünde değişiklik yapılarak rafinelerin faaliyet konuları arasına Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş altın veya 200 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş gümüş ithal edilmesi eklenmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]