KIYMETLİ MADEN RAFİNERİLERİ LİSTESİ HK.Borsa İstanbul A.Ş. tarafından  Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslar arası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak yayımladığı Gümrükler Genel

Müdürlüğü’ne bildirdiği” KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASINDA BAR, KÜLÇE VE GRANÜLLERİ İŞLEM GÖREBİLECEK RAFİNERİLER LİSTESİ”ektedir.