Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Düzenlemeler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Kıymetli Madenler

Konu:   Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Düzenlemeler Hk.
 

Duyuru Özeti:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in “Kıymetli Maden ve Taşlar” başlıklı 6. maddesinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

2008-32/34 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile;

  • Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı “gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen” standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Bu kapsamda gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından,  asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur. 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net