Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü; 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerinde yapılan işlemlere ilişkin esasları belirleyen 2018/10 sayılı Genelge’yi yayımlamıştır. 

Yapılan düzenleme ile;
• Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişinin sağlanacağı,
 
• Gözetim Belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumundayükümlüden gözetim belgesi temin etmesinin isteneceği veya ek kıymet beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin gözetim kıymetine çıkarılması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimi işlemlerini tamamlanacağı,
 
• Sonrasında,  geri verme ve kaldırma talebinde bulunan yükümlülerin gözetim belgesini ibraz etmeleri gerektiği,
 
• Eşyanın yapılan kontroller neticesinde gözetime tabi bir GTİP’te olduğunun tespiti halinde gözetim belgesi talep edilmesi gerektiği,
 
• Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması ve  yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmeyeceği,
Hususları düzenlenmiştir. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.