Kişisel Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Taşıt Hak Sahiplerinin Bilgi Verilmeksizin Taşıtsız Yurt Dışına Çıkışlarında Usulsüzlük Cezası Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Kişisel Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Taşıt Hak Sahiplerinin Bilgi Verilmeksizin Taşıtsız Yurt Dışına Çıkışlarında Usulsüzlük Cezası Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük mevzuatındaki usulsüzlüklere ilişkin cezalar Kanunun 241 inci maddesi ile düzenlenmektedir. Cezanın niteliğine göre 241/1 inci fıkrada belirlenen tutarın katları şekilde cezalar söz konusu olabilmektedir. (2022 yılı için 241/1 cezası 235,00 TL’dir)

09.11.2022 tarihinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına eklenen bent ile;

e) Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması.”
 halinde 241/1 ile belirlenen miktarın 8 katı ceza uygulanacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]