Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması – KKDİK Uygulamasına Kademeli Geçiş Talebi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kimyasallar

Konu:  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması – KKDİK Uygulamasına Kademeli Geçiş Talebi Hk.

Duyuru Özeti:

KKDİK Yönetmeliğiyle, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasının sağlanması, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesi hedeflenmektedir.

Daha çok kimyasalların kaydına ilişkin düzenlemeler/paylaşımlar bulunsa da Yönetmeliğin isminden de anlaşılacağı üzere 4 ana başlık altında işlemler düzenlenmektedir.
  • Kayıt   
  • Değerlendirme
  • İzin
  • Kısıtlama
Yönetmeliğin Kapsamı

Yönetmelik; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar. Bu noktada “madde” ibaresi önem arz etmektedir.

Yönetmelik kapsam bakımından AB’de uygulanmakta olan REACH Tüzüğünün bir ulusal düzeyde uyarlaması olarak tanımlanabilir.

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeler kapsamında kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2023 itibarıyla zorunlu hale gelecektir.
  • 31.12.2023 tarihine kadar 1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin, söz konusu kimyasal maddeye ait Çevre Bakanlığından kayıt numarası almadığı takdirde faaliyetine devam edemeyecekler,
  • 1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin kimyasallarını Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt etmeleri gerekecektir.
Firmalar için ciddi bir maliyet ve iş yükü getirmesi beklenen uygulamaya dair sektör temsilcileri “Kademeli Geçiş” çağrısında bulunmaktadırlar.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı – PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ekonomim.com’da yayımlanan çağrısında;
 
  • Üretiminde sadece yüzde 12 yerli hammadde kullanan petrokimya sektörünün, henüz dünya ölçeğine sahip ve rekabetçi durumda olmadığını,
  • İthal hammaddeye erişimde sorun yaşayacak üreticilerin ihracat pazarlarını rakiplerine kaptırma olasılığının bulunduğunu,
  • Yakın zamanda AB’den ayrılmış İngiltere’nin, tonaja dayalı kademeli geçiş planı gibi bir modelinin daha faydalı olacağı ve plastik başta olmak üzere kimya sektörü çatısı altındaki firmaları çıkmaza sürüklemeyeceğine ve KKDİK’te Kademeli Geçiş formülüyle çözüm üreteceğine inandıklarını,
Vurgulamıştır.

Ekonomim.com sitesinde yayımlanan konuya ilişkin demece ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]