Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17) 

1.     Dilekçe

2.     Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilir.)

3.     İmza sirküleri (yıl içindeki ilk başvuruda aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)

4.     İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (ek-2 ve ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyalar hariç)

5.     Ek-1’de yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler

6.     Ek-1 ve ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyaların ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu