KDV Kanunu Geçici 39/1 Maddesi Kapsamında Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İçin Kdv İstisnası Süresinin Uzatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Makina ve Teçhizat

Konu:  KDV Kanunu Geçici 39/1 Maddesi Kapsamında Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İçin Kdv İstisnası Süresinin Uzatılması Hk.

Duyuru Özeti:

KDV Kanunu Geçici 39/1 Maddesine göre,
  • Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,
  • Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,
münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerine belirli süreli olarak istisna tanınmaktadır.

Söz konusu düzenleme kapsamındaki KDV istisnasının süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net