Kazakistan GTS Hk.(EİB)Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız yazıda;
Kazakistan, Belarus ve Rusya Federasyonu arasındaki Gümrük Birliği’nin ilgili hükümleri gereğince uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, anılan Gümrük Birliği Komisyonu’nun 130 numaralı kararı çerçevesinde ülkemizin, GTS rejiminden ‘Gelişmekte Olan Ülkeler’ sınıflaması altında yararlanabilecek ülkeler arasında bulunduğu,
GTS rejimine konu olabilecek GTİP’lerde, ülkemizin Kazakistan’a 2012 yılındaki ihracatının yaklaşık 58 milyon Dolar olduğu,
Bu kapsamda, bir örneği ekli listede yer alan GTS kapsamındaki ürünlerde ‘Form A Menşe Belgesi’ düzenlemesi kaydı ile gümrük vergilerinden %25 oranında indirim yapılacağı,
Form A Menşe Belgesi olmasına rağmen Kazak gümrüklerinde GTS uygulamasından faydalanamayan ihracatçı firmaların olması halinde konunun Astana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından izleneceği ve durumun Ekonomi Bakanlığı’na bildirileceği belirtilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı

(EİB)