Kazakistan’da Uluslararası Taşımacılık Alanında Gerçekleştirilen Hukuki Düzenlemeler

 Kazakistan’da Uluslararası Taşımacılık Alanında Gerçekleştirilen Hukuki Düzenlemeler


Dışişleri Bakanlığımızın yazısına istinaden Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden sektörümüzün bilgilendirilmesi amacıyla Derneğimize iletilen yazıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan ve 21 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Ulaştırma Alanındaki Mevzuatta Bazı Değişiklikler ve İlaveler  Getirilmesine İlişkin Kanun Değişikliği” ile, Kazakistan’da uluslararası taşımacılık alanındaki uygulamalarda ve cezai müeyyidelerde aşağıdaki değişikliklerin olduğu bildirilmektedir;
  • Kazakistan, hareket halindeki motorlu taşıtların ağırlık ve boyut denetimlerde bilgisayar kontrollü ölçü takip sistemine geçiş yapmıştır,
  • Kazakistan topraklarında gerçekleştirilen uluslararası taşımalarda(geçiş belgesinin veya özel izin belgesinin olmaması gibi) kural ihlallerinde uygulanan cezai müeyyideler 500 MCI’ ya kadar artırılmıştır. Yabancı taşımacıların Kazakistan topraklarında ihlal gerçekleştirilmesi durumunda, ceza ihlalin gerçekleştiği yerde uygulanır. İdari bir cezanın uygulanmasına itiraz durumunda, taşımacılık kontrol otoritesi bu taşıtları alıkoyabilir ve faaliyetine müsaade etmeyebilir.
  • Karşılıklı olarak geçiş belgesi teati edilen ülkelerden gelen yabancı taşımacılara yönelik transit geçiş belgesi satışı, 1 Oca 2014 tarihi itibariyle sona erecektir.
  • Kazakistan topraklarında parsiyel yükler için geçiş belgesi satışı sona ermiştir; bu tür taşımalar, belirlenen kota kapsamında daha önceden teati edilen geçiş belgeleri veya ilave olarak alınan geçiş belgeleri ile yapılabilir.
  • Geçiş belgesi teati edilmeyen ülkelere yönelik transit geçiş belgesi ücreti, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 20 MCI (250USD) olacaktır.
  • Motorlu taşıtların toplam ağırlığının yerel düzenlemelerde müsaade edilen ağırlığı aşması durumunda, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle bu taşıtların genel karayollarındaki faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. Gabari dışı ve ağır yüklerin taşınması için verilecek özel izin belgesi Kazakistan topraklarına giriş noktalarında bulunan gümrük makamlarından ve bölgesel ulaştırma noktalarından temin edilebilir.
Kazakistan’a yönelik taşıma yapacak firmalarımızın yukarıda belirtilen uygulamalar hakkında bilgilendirmelere dikkat etmelerini önemle rica ederiz.