Kayıt Belgelerinin Tek Pencere Sistemine Alınması ve Uygulamaya İlişkin Kullanma Kılavuzu Hk.İTKİB Genel Sekreterliğinin Tek Pencere sistemi ile ilgili yazısı aşağıda yer almaktadır.

 

Sayın Yetkili,
 
Bilindiği üzere, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/9 sayılı Tebliğ’in 3. Maddesi 1. Fıkrasında “Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur” hükmü amirdir.
 
           20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yürütülmekte olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Bu bağlamda, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen kayıt belgeleri 30.09.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemine alınacak olup, bu sistem aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine gönderilecektir.
 
Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak ve kayıt merkezlerince kayıt belgesi düzenlenmeyecektir.   
 
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ   

 
Uygulamaya ilişkin kullanma kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.
http://links.entera.mkt5303.com/ctt?kn=2&ms=NDk2NTQzOTIS1&r=MTYzOTc4MDIyODIzS0&b=0&j=NzYzOTkxMzgyS0&mt=1&rt=0