Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’nde (ÜGD) Yapılan Değişiklikler HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’nde (ÜGD) Yapılan Değişiklikler Hakkında

Duyuru Özeti:
 

2019/7 sayılı Katı Yakıtların İthalat Denetimine ilişkin ÜGD Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Tebliğin “Uygunluk Denetimi” başlıklı 5. Maddesinde yakıttan numune alınması kapsamında taahhütname alınmasını düzenleyen (ç) bendi yürürülükten kaldırılmıştır.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla;

ç) İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından verilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen taahhütname,

Tebliğ’in 4 nolu ekinde yer alan “Uygunluk Belgesi” değiştirilmiştir. Daha önceki düzenlemede uygunluk belgesinin taaahhüt kısmında sadece ithalatçı firmanın imzasına ilişkin bir sütun bulunmaktayken, yeni düzenlemede ithalatçı firmanın yanı sıra yakıtı kullancak firma/firmaların da imzası gerekmektedir.

Tebliğ’e eklenen geçici madde ile daha önceki düzenleme kapsamında verllen taahhütnameler için işlem tesis edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz