Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağının Görüşe Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağının Görüşe Açılması Hk.

Duyuru Özeti:


Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) : Sera gazı emisyonlarına bir üst sınır belirlenmesi ilkesine dayalı olarak çalışan ve tahsisatların alınıp satılması suretiyle sera gazı emisyonunu sınırlandıran veya sınırlandırmayı teşvik eden ulusal ve/veya uluslararası piyasa temelli mekanizma olarak tanımlanmaktadır.

EPDK tarafından; Sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği  Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu taslak 23 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak yukarıda belirtilen tarihe kadar word belgesi olarak [email protected] e-posta adresine ve/veya yazılı olarak EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.


Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]