Karayolu Taşıma Kanunu’nda Cezalara Dair DeğişiklikKarayolu Taşıma Kanunu’nda Cezalara Dair Değişiklik

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanun’unun cezalara ilişkin 26’ncı maddesinde değişiklik yapılmıştır.
 
Bu göre;
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara ikibin Türk Lirası ceza kesileceği hükmü;  “5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara bin Türk Lirası, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez”. şeklinde değiştirilmiştir.
  • Tehlikeli yük taşıyan taşıtların ve taşımacıların taşımalarına ilişkin yetkili makamlardan izin alması gerektiğine dair 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilmesi hükmüne ek olarak “aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.” hükmü maddeye eklenmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara verilecek ceza dörtyüz Tük Lirasından “beş yüz Türk Lirası idari para cezasına” yükseltilmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi hâlinde verilecek ceza ikibin Türk Lirası’ndan “bin beş yüz Türk Lirası idari para cezasına”  düşürülmüştür.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen aykırı davranan taşımacılara verilen ceza üçyüz Türk Lirası idari para cezası “beş yüz Türk Lirası”, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara verilen beşyüz Türk Lirası idari para cezası ise“üç yüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına verilen ikibin Türk Lirası idari para cezası “bin beş yüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya“aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.” hükmü eklenmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 11 inci maddesine aykırı davranan firmalara verilecek idari para cezaları ile ilgili “ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara beş yüz Türk Lirası, ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü aynı şekilde kalırken ilgili maddeye “aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.” hükmü eklenmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması hâlinde, taşıt sahibine veya şoförüne verilen ikibin Türk Lirası idari para cezası “üç bin Türk Lirası idari para cezasına”yükseltilmiş ve ilgili fıkraya “aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.” hükmü eklenmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanun’unun “yetki belgesi alma zorunluluğu ve taşıma hizmetine” ilişkin 5 inci maddesine göre “mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere iki yüz, işletmecisine ise beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü aynı kalırken ilgili fıkraya “aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.” hükmü eklenmiştir.
  • Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi Kanuna eklenen bir başka hüküm olmuştur.
 
İlgili “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ilişikte yer almaktadır.
 
Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.