Karadağ’ın Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından Çıkartılıp, PAAMK Bölgesel Konvansiyonu Kapsamına Eklenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Karadağ'ın Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamından Çıkartılıp, PAAMK Bölgesel Konvansiyonu Kapsamına Eklenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

PAAMK ülkeleri ile Batı Balkan ülkeleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmalarının çok taraflı bir sözleşme ile tek bir sözleşme kapsamına alınması çalışmaları çerçevesinde bir Bölgesel Konvansiyon metni oluşturulmuştur.
 
Bölgesel Konvansiyon ile daha önce Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemine taraf olmayan Balkan ülkeleri süreç içerisinde sisteme dahil edilmektedirler.

Bu kapsamda 03.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki Yönetmelik ile;

Karadağ, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin kapsamından çıkarılarak, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliklerin yürürlük tarihleri 01.06.2021 tarihi olarak belirlendiğinden, söz konusu tarihten itibaren mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasında yer alan Menşe Protokollerinin yerine Bölgesel Konvansiyonun hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

 Söz konusu değişikliklere ilişkin bağlantılara aşağıda yer verilmektedir.  

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net