Kapsam Dışı Beyan Edilen Ürünün Sonradan Kontrolde Tebliğ Kapsamında Olduğunun Tespiti Durumunda Yapılacak İşlemler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kapsam Dışı Beyan Edilen Ürünün Sonradan Kontrolde Tebliğ Kapsamında Olduğunun Tespiti Durumunda Yapılacak İşlemler Hk.

Duyuru Özeti:

İthalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Bu denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapılmakta olup, riskli bulunan ürünler fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünler ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebilmektedir.

Dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Ticaret Bakanlığına ait olup, 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Ticaret Bakanlığı adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler ise Ticaret Bakanlığınının Bölge Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.

2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP’lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlemlere dair sorular üzerine, 78355622 sayılı yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda;

Konunun ilgili ÜGD tebliğlerinin 5/1 ve 12/4 üncü fıkraları ile hükme bağlandığı, ithal edilmiş ürünün GTİP’inin ilgili Tebliğlerin Ek-1’inde yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyetin ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirileceği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığının kabul edileceği,

Vurgulanmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]