Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Demir – Çelik

Konu:  Kapanmış Beyannamede Düzeltme İle Tarife Kontenjanı Kullanılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ek mali yükümlülük uygulaması bulunmakta olup, bahse konu ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanları açılmıştır.

Ancak, beyannamenin tescili sırasında muafiyet kodlarının girilmesinin sehven unutulması ve teminat ödenmek suretiyle işlem yapılması durumunda yapılabilecek işlemlere ilişkin sorular üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 42267987 sayılı dağıtımlı yazı hazırlamıştır.

Bahse konu yazıda; gümrük beyannamesinde düzeltme yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir kontenjan olması durumunda söz konusu kontenjanın kullandırılmasında bir mahsur olmadığı, belirtilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net