Kambiyo İşlemlerine Uygulanacak BSMV Oranının Arttırılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Kambiyo İşlemlerine Uygulanacak BSMV Oranının Arttırılması Hk.

Duyuru Özeti:

Esas olarak finansal işlemleri vergilendirmeyi amaçlayan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin  – BSMV yasal dayanağını 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Kanunun 33. Maddesi uyarınca; kambiyo muamelelerine (işlemlerine) 07.12.2019 tarihinden itibaren Binde 2 BSMV uygulanmaktaydı.

24.05.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile; bahse konu oran yüzde 1 olarak değiştirilmiştir. (5 kat arttırılmıştır)

Daha öncesinde kambiyo işlemi olarak değerlendirilmeyen, fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin de, 21.05.2020 itibaren kambiyo işlemi kapsamında değerlendirildiği dikkate alındığında; döviz satış ve fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerine %1 BSMV uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Aşağıda maddeler halinde belirtilen kambiyo işlemleri için BSMV oranı SIFIR (%0) olarak belirlenmiş olup, söz konusu işlemler bir nevi istisna kapsamına alınmıştır.


  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net