Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Otomotiv
 

Konu: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarının sahiplerine iade edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemek üzere Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici madde eklenmişti.
 
Söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik 09.08.2019 tarihinde yayımlanmıştır. 
  • Başvuruların 31/12/2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
  • Başvuruya konu araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun veya tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. 
  • İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince; söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.
  • İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde vergi dairesinden ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.
  • Hesaplanan ÖTV’nin %25’ine tekabül eden tutar başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilir.
  • Tebliğ edilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenmesi gerekmektedir.
  • Ödemeye konu araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez. Mevcut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir. Aracın iadesi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimliğinden, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir. Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hâkimliği veya mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilir.
  • Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net