Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında El Konulan ve Salgın Hastalıkla Mücadelede Kullanılabilecek Cihaz ve Malzemelerin İlgili Kurumlara Tahsisi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında El Konulan ve Salgın Hastalıkla Mücadelede Kullanılabilecek Cihaz ve Malzemelerin İlgili Kurumlara Tahsisi Hk.

Duyuru Özeti:

17.04.2020 tarihli düzenleme ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa “Geçici 13. Madde” eklenmiştir.

30/9/2020 tarihine kadar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir.

Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir.

Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net