Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında El Konulan ve Salgın Hastalıkla Mücadelede Kullanılabilecek Cihaz ve Malzemelerin İlgili Kurumlara Tahsisi HkLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında El Konulan ve Salgın Hastalıkla Mücadelede Kullanılabilecek Cihaz ve Malzemelerin İlgili Kurumlara Tahsisi Hk

Duyuru Özeti:

17.04.2020 tarihli düzenleme ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdaki “Geçici 13. Madde” eklenmiş ve Cumhurbaşkanı’na, 30.09.2020 olarak belirlenmiş olan süreyi,  3 aya kadar uzatma yetkisi tanınmıştı.

24.09.2020 tarihli değişikliklik ile; söz konusu süre 3 ay daha (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Geçici Madde – 13

30/9/2020 tarihine kadar 31.12.2020 tarihine kadar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir.

Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir.

Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net