‘Kabahat’ tanımı değişti 100’lerce firmaya ceza yağdı‘Kabahat’ tanımı değişti 100’lerce firmaya ceza yağdı
İSTANBUL – Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Gümrük Kanunu arasında uyum sağlamak amacıyla, Torba Kanun’a düzenleme konuldu. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak bu düzenleme büyük sorun yarattı. Gümrük uzmanlarının verdiği bilgiye göre çok sayıda firma düzenlemenin mağduru oldu.  100’den fazla firmaya ağır cezalar kesildi. Uzmanlara göre bu cezaların nedeni, Gümrük Kanunu’na uyum için konulan düzenlemenin gerçekte uyumlu olmaması. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda ‘kasıt’ şartı vardı, Gümrük Kanunu’nda bu kalktı, dikkatsizlik sonucu oluşan farklar için 3 kata yakın ceza öngörüldü. Uzmanlar, idarenin yorumuna göre 10’uncu fasıla giren bir ürününün 12’nci fasılda gösterilerek bir yorum hatası yapılması durumunda 3 kat ceza ödendiğini, mala da el konulduğunu belirtiyor. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)Başkanı Turhan Gündüz, “İdare vahim durumu fark etti. Şu anda ikincil düzenlemeler gerekçesiyle cezaları da bekletiyorlar” dedi. 
 
 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki “kabahat” kavramını, Gümrük Kanunu’na aktarıldı. Ancak uyum amacıyla eklenen ifadeler, tanımlar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan farklı oldu. Bunun sonucunda, kasıtlı olmadan yapılan, hata niteliğindeki konular için bile ağır para cezaları gündeme geldi. Bu da firmaları sıkıntıya soktu.  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, idari ceza vermek için ‘kasıt’ şartı ararken, Gümrük Kanunu’na aktarılan halinde ‘kasıt’ şartı kalktı ve ‘beyanla farklılık olması” gibi yoruma açık geniş kapsamlı ifadeler konuldu. Ayrıca kabahatler için öngörülen cezalar çok artırıldı. Örneğin 10 bin dolarlık bir ithalatta, kabahat halinde 25 bin lira ceza gibi bir durum ortaya çıktı.  Gümrük müşavirleri konuyla ilgili yaşanan sıkıntıları DÜNYA’ya anlattı.