İzaha Davet Müessesesinin Uygulanması Hakkındaki 482 Sayılı VUK Tebliği Hk.İLGİLİ SEKTÖR: Genel (Maliye)

Konu: İzaha Davet Müessesesinin Uygulanması Hakkındaki 482 Sayılı VUK Tebliği

Duyuru Özeti:  25/07/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayinlanan 482 Sayılı VUK Tebligi’ne gore:
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiş şekilde vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.
İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.
Bahse konu düzenleme ile mükellefe birçok konuda kolaylık ve kendini ifade etme imkanı sağlanmış olup belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükelleflerin daha ağır müeyyidelerden korunması imkanı getirilmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi