İTO GİRİŞİMİ İLE FİRMALARIMIZIN TSE’DE YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLER GİDERİLMİŞTİR.İTO GİRİŞİMİ İLE FİRMALARIMIZIN TSE’DE YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLER GİDERİLMİŞTİR.

Odamız 26 No.lu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi’nin girişimleri ile; 15.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/9 Sayılı ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin Denetimi Tebliği’’ Hk. 

Tebliğin uygulamasına yönelik TSE tarafından Mart ayı başında yayımlanan 2013/5 Sayılı Genelge hükümlerinden ötürü mağduriyet yaşandığı dile getirilmiştir.

Firmaların söz konusu uygulama değişikliği hakkında önceden bilgi sahibi olmadıkları, grafik oranları ve tasarımı uygun olmayan CE işaretine sahip bazı ürünlerin hâlihazırda gümrük aşamasında bulunduğu veya ithalat denetimlerine tabi tutulduğu gerekçesiyle bahse konu Genelgedeki “koşullu kabulün bir defaya mahsus olmak üzere,  izin verilmesi şeklinde” uygulamasının geriye dönük 15.02.2013 tarihinden itibaren değil de bilakis ileriye dönük yapılmasının konuya çözüm getireceği ve mağduriyetleri önleyebileceği düşüncesiyle Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bakanlıktan alınan 14 Mart 2013 tarihli cevabi yazıda, talebimize istinaden, TSE’deki sözkonusu muafiyetin 01/07/2013 tarihine kadar devam ettirilmesinin uygun mütalaa edildiği ve keyfiyetin TSE’ye iletildiği hususları ifade edilmiş olup, bu itibarla talebimizin olumlu sonuçlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, uygulamadan ötürü mağduriyet yaşayan firmaların da, girişimimiz sonucunda TSE’de yaşadıkları sorunların giderildiği öğrenilmiştir.

Bununla birlikte TSE tarafından konuyla ilgili yayımlanan 5.4.2013 tarihli Genelge’de TSE Yönetim Kurulu’nun 28.02.2013 tarihli ve 74 sayılı toplantısında alınan kararlara yer verilmiş olup, buna göre;

  •      Teknik dosyaların ön incelemesinin yapılması için CE kapsamında yer alan ürünler ithal edilmeden önce ithal edilmek istenen ürünlere ilişkin test rapor ve/veya sertifikalarının ve teknik dokümanlarının çözüm ortakları tarafından incelenerek İthalat Grup Başkanlığına gönderilmesi durumunda yeni bir hizmet alanı olarak yapılacak ön inceleme kontrolü işleminin talep edilmesi halinde 100 (yüz) USD (Amerikan Doları) ön inceleme ücreti alınacaktır.

  •      Çözüm ortağı tarafından yurt dışında “Test raporu, sertifika vb. inceleme ” ile CE teknik dosya ön kontrol” hizmetinin verilmesi durumunda, bu işlemin (a) bendine göre değerlendirilerek söz konusu ücret TSE payı olarak tahakkuk ettirilecektir.

  •     Ekonomi Bakanlığı tarafından mecburi olarak TAREKS uygulamasına geçilmesi sebebiyle 2013/1 ve 2013/9 tebliğleri kapsamında yapılan başvurularda 15.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TAREKS’e göre değerlendirmenin “Kabul” ile sonuçlanması halinde gümrüklere ve firmalara herhangi bir yazı/belge düzenlenmeden otomatik olarak referans numarası oluşturulduğundan dolayı, TAREKS tarafından yönlendirilen başvurular için 15.02.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belge ücreti alınmayacak, diğer ücretler yürürlükte olan yönergeye göre hesaplanarak tahsil edilecektir.

hükümleri yer almaktadır.Üyelerimize Duyurulur.