İtiraz/Uzlaşma Başvurusunda Bulunulan Alacakların Yapılandırılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İtiraz/Uzlaşma Başvurusunda Bulunulan Alacakların Yapılandırılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili Ek Tahakkuk/Ceza Kararı için 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde;

  • Yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat ettiğine dair bir dilekçe aranıp aranmayacağı;
  • Böyle bir gereklilik yok ise, uzlaşma/itiraz değerlendirme sürecinin yapılandırma talebi sonuçlandırılıncaya kadar askıya alınarak, yapılandırmanın olumsuz sonuçlanması halinde değerlendirmeye devam edilip edilmeyeceği,

Hususlarında görüş talep edilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 65759502 yazıda;

7326 sayılı Kanunun 3/10* maddesinde yapılandırmadan yararlanmak için yükümlünün dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu aranmakla birlikte, anılan Kanunda yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

*Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar – MADDE 3/10:   Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net