İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 5510.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri) ithalatında açılan 2.000 tonluk tarife kontenjanından 1.000 ton için yapılacak dağıtıma ilişkin yöntem ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150623-14.htm

Ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150623-14-1.pdf
 
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE