İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO:2014/3) 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Tebliğ 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Kota miktarı

Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

GTP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Net kg)

1.Dönem

(14/6/2014-13/6/2015

2.Dönem

(14/6/2015-13/6/2016)

3.Dönem

(14/6/2016-13/6/2017)

4.Dönem

(14/6/2017-13/6/2018)

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzer işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)

1.255.000

1.267.550

1.280.226

1.293.028

  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140715-5.htm