İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/3)
 

Bu Tebliğ, 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Tereftalik Asit isimli eşyanın ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Tebliğin tamamına ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150828M3-5.htm