İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) 

Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 Gümrük Tarife pozisyonunda yer alan Cep Telefonu isimli eşyanın ithalatında korunma önlemi alınmasıiçin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.
Başvuru sonucunda korunma önlemi soruşturması başlatılmış,yerli üretici tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içersinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturma önlemsiz olarak kapatılmıştır.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
(2) Bu başvuru sonucunda, 5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) ile korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.
(3) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak alınan kararı içermektedir.
Karar
MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yerli üretici tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı (04/03/2016) tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.