İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/10)
        
            Başvuru
Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “alıcısıbulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artışolduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Ön inceleme
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde artış göstermiştir.
(2) Başvuru sahibi firmanın ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.


Tebliğ ve ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141205-14.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141205-14-1.doc