İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2014/6)3907.60.20.00.00 G.T.İ.P’TE yer alan Polietilen Tereftalat,78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar (PET) ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılması nedeniyele Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruyla ilgili olarak ,3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

 

Tebliğ ulaşmak  için linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140708-11.htm