İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3) (R.G: 05.05.2013-28638)İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3) (R.G: 05.05.2013-28638) 

           Tebliğin konusu; 7009.91 gümrük tarife alt pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlaması önlemine ait gerekliliğin devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasıdır.

         Bahse konu eşyaya, ilk miktar kısıtlaması önlemi, (2005/5 sayılı tebliğ ile) 03.07.2005 tarihinde, 4 yıl süre ile uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonrasında, bu önlemin (2009/11 tebliğ ile) 03.07.2009 tarihi itibariyle, azami 200 gün geçici önlem olarak devamına karar verilmiştir. En son (2010/6 tebliğ ile) 03.07.2009 tarihi itibariyle 4 sene miktar kısıtlaması uygulamasının devamı kararı alınmıştır. Bugün çıkan tebliğ ise; 03.07.2013 tarihinde sona erecek olan bu kısıtlamanın devamının gerekli olup olmadığı ile ilgili yapılacak olan araştırma(soruşturma) ile ilgilidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde(05.05.2013) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.