İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin KararEkonomi Bakanlığı tarafından 7004 G.T.İ.P ‘li Çekme ve üfleme cam (plakalar halinde) ve 7005 G.T.İ.P’li Float Cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz