İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler Hk. 

Duyuru Özeti:

İlave Gümrük Vergisi : Müstakil bir vergi olmayıp  Bakanlar Kurulu Kararları (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında yapılan artış olarak tanımlanmaktadır.

İlave Gümrük Vergisine ilişkin hususlar 3351 sayılı Karar ile düzenlenmekte olup, ilgili Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 6626 sayılı Karar 31.12.2022 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
  • Karar eki listelerden çıkarılan, listelere yeni eklenen ve vergi oranlarında değişikliğe gidilen GTİP’ler ayrı listeler halinde yayımlanmıştır. 
  • Karara yeni eklenen fıkralara istinaden; Tarife kontenjanı kapsamında “0” (sıfır) ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Öte yandan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta da ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.
  • İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklenmiştir.
  • 01/01/2023 itibarıyla İlave Gümrük Vergisi kapsamına alınan ya da ilave gümürk vergisi arttırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 31.12.2022 tarihini takip eden en geç otuzuncu günü tescil edilmiş olması halinde Kararın yayımından önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.
 
Söz konusu Karar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
  • İGV kapsamından çıkarılan GTİP’ler
 
  • İGV kapsamına eklenen GTİP’ler
 
  • Vergi oranı değiştirilen GTİP’ler
 


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]