İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

İlave Gümrük Vergisine ilişkin hususlar 3351 sayılı Karar ile düzenlenmekte olup, ilgili Karar’ın 2023 yılı değişikliklerine dair hususlar 31.12.2022 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Söz konusu Kararın yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalatlara ilişkin fıkrası, 10.01.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile;

“Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz”

Şeklinde değiştirilmişir.


Değişiklik 01.01.2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak olup, düzenleme 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili fıkranın değişiklikten önceki hali aşağıdaki gibidir.


Kararın Uygulanmayacağı Durumlar – Madde 4/6

(6) 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmaz.Not: Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayan bazı makine ve teçhizatlar da bulunmaktadır (Ek-8). Yapılan değişiklik ile daha öncesinde ihtilafa sebep olan ibarenin daha net bir şekilde düzenlendiği ve yatırım teşvik belgesi kapsamında olan ve gümrük vergisi muafiyeti kapsamındaki eşyanın ilave gümrük vergisinden muaf olacağının hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz