İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

2015/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/30) ‘in 21.maddesinde yer alan tablonun değiştirilmeden önceki hali: 


 

 

Menşe

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)

Çin Halk
Cumhuriyeti

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

4,00

8301.40.19.00.11

Soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

8301.40.19.00.19

 Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

8301.60.00.00.00

Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz