İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/28)Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014/28 sayılı tebliğde 8301.40.19.00.11 ile 8301.40.40.19.00.19 G.T.İ.P ‘te yer alan ÇHC menşeli diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç) ve 8301.60.00.00.00 GTİP’li yalnız kapı kilitleri için silindir bareller isimli eşayalar için nihai gözden geçirme ve soruşturma açılmasına karar verilmiştir.   

Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 


(TEBLİĞ NO: 2014/28)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası” maddelerinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi maddeler 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), 8301.40.19.00.11 ile 8301.40.19.00.19 GTİP’leri altında yer alan ‘‘diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)’’ ve 8301.60.00.00.00 altında yer alan “yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası”dır.

 

 


Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140722-7.htm