İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/6)Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP’te yer alan “Diğer Çapa Makineleri” isimli eşya için aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Sonuç ve Karar
Karar
MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda ÇHC menşeli ithalatın dampingli olduğu  dampingli ithalatın da yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlardadampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Damping Önlemi(CIF Bedelin  %)

8432.29.90.00.19

Diğer Çapa Makineleri

ÇinHalk Cumhuriyeti

Chongqing Weima AgriculturalMachinery Co., Ltd.

49,49

Chongqing Xinshui MachineManufacture Co., Ltd.

54,74

Loncin Motor Co., Ltd.

61,34

Tipho Agricultural Machinery (Qingdao)Co., Ltd.

68,22

Chongqing AMM MachineryManufacturing Co., Ltd.

80,98

Chongqing Shineray AgriculturalMachinery Co., Ltd.

83,12

Chongqing Jiamu Machinery Co., Ltd.

92,25

Diğerleri

92,25

 
Uygulama
MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Tebliğin 28 inci maddesinde bulunan tabloda gösterilen oranlarda karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı (17/04/2015)  tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE