İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/33)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/33)

 

 

 

 

 

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme konu ürün 5605.00 GTP’i altında sınıflandırılan “Dokumaya elverişli ipliklerdenmetalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri”dir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-16.htm Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE