İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/32)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/32)

 

Önlemlere tabi ürünler

MADDE 2 – (1) Önlemlere tabi ürünler 4011.40 Gümrük Tarife Alt Pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (motosiklet dış lastikleri)” ve 4013.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (motosiklet iç lastikleri)”dir.

 

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerine yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Bu Tebliğ yayımı (15/07/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-15.htm

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE