İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/17)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları”dır.

(2) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
 Bu Tebliğ yayımı (21/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150521-9.htm

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4