İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2015/15)Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme konu ürün 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bebek arabaları” ve 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yalnızca bebek arabalarının şasileri”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar” için 8 ABD Doları/Adet, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “Yalnızca şasiler” için ise 5 ABD Doları/Adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girmiştir.

(2) 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/24) ile başlatılan NGGS, 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile tamamlanmıştır. Bu kapsamda, mevcut önlem 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bebek arabaları” için 12 ABD Doları/Adet, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için ise “8 ABD Doları/Adet” olarak değiştirilerek 5 yıl süre ile uzatılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürünler için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı(21/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ içinlinki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150521-8.htm
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE